Oracle 12c: PL/SQL ile Veritabanı Programlama


Module 1 : PL-SQL Concepts

 • PL-SQL in Client-Server Architecture
 • Use PL-SQL Anonymous Blocks
 • Understand How PL-SQL Gets Executed
 • PL-SQL in SQL*Plus
 • Use Substitution Variables
 • Use the DBMS_OUTPUT.PUT_LINE Statement

Module 2 : General Programming Language Concepts

 • Programming Fundamentals
 • Make Use of PL/SQL Language Components
 • Make Use of PL/SQL Variables
 • Handle PL/SQL Reserved Words
 • Make Use of Identifiers in PL/SQL
 • Make Use of Anchored Datatypes
 • Declare and Initialize Variables
 • Understand the Scope of a Block, Nested Blocks, and Labels

Module 3 : Using SQL in PL-SQL

 • Making Use of DML in PL/SQL
 • Use the Select INTO Syntax for Variable Initialization
 • Use DML in a PL/SQL Block
 • Make Use of a Sequence in a PL/SQL Block
 • Making Use of SAVEPOINT
 • Make Use of COMMIT, ROLLBACK, and SAVEPOINT in a PL/SQL Block

Module 4 : Conditional Control: IF Statements

 • IF Statements
 • Use the IF-THEN Statement
 • Use the IF-THEN-ELSE Statement
 • ELSIF Statements
 • Use the ELSIF Statement
 • Nested IF Statements
 • Use Nested IF Statements

Module 5 : Conditional Control: CASE Statements

 • CASE Statements
 • Use the CASE Statement
 • Use the Searched CASE Statement
 • CASE Expressions
 • Use the CASE Expression
 • NULLIF and COALESCE Functions
 • The NULLIF Function
 • Use the COALESCE Function

Module 6 : Iterative Control: Part I

 • Simple Loops
 • Use Simple Loops with EXIT Conditions
 • Use Simple Loops with EXIT WHEN Conditions
 • WHILE Loops
 • Use WHILE Loops
 • Numeric FOR Loops
 • Use Numeric FOR Loops with the IN Option
 • Use Numeric FOR Loops with the REVERSE Option

Module 7 : Iterative Control: Part II

 • The CONTINUE Statement
 • Use the CONTINUE Statement
 • Use the CONTINUE WHEN Condition
 • Nested Loops
 • Use Nested Loops

Module 8 : Error Handling and Built-in Exceptions

 • Handling Errors
 • Understand the Importance of Error Handling
 • Built-in Exceptions
 • Use Built-in Exceptions

Module 9 : Exceptions

 • Exception Scope
 • Understand the Scope of an Exception
 • User-Defined Exceptions
 • Use User-Defined Exceptions
 • Exception Propagation
 • Understand How Exceptions Propagate
 • Reraise Exceptions

Module 10 : Exceptions: Advanced Concepts

 • RAISE_APPLICATION_ERROR
 • Use RAISE_APPLICATION_ERROR
 • EXCEPTION_INIT Pragma
 • USE the EXCEPTION_INIT Pragma
 • SQLCODE and SQLERRM
 • Use SQLCODE and SQLERRM

Module 11 : Introduction to Cursors

 • Cursor Manipulation
 • Make Use of Record Types
 • Process an Explicit Cursor
 • Make Use of Cursor Attributes
 • Put It All Together
 • Using Cursor FOR Loops and Nested Cursors
 • Use a Cursor FOR Loop
 • Process Nested Cursors

Module 12 : Advanced Cursors

 • Using Parameters with Cursors and Complex Nested Cursors
 • Use Parameters in a Cursor
 • Use Complex Nested Cursors
 • FOR UPDATE and WHERE CURRENT Cursors

Module 13 : Triggers

 • What Triggers Are
 • Understand What a Trigger Is
 • Use BEFORE and AFTER Triggers
 • Types of Triggers
 • Use Row and Statement Triggers
 • Use INSTEAD OF Triggers

Module 14 : Compound Triggers

 • Mutating Table Issues
 • Understand Mutating Tables
 • Compound Triggers
 • Understand Compound Triggers

Module 15 : Collections

 • PL-SQL Tables
 • Use Associative Arrays
 • Use Nested Tables
 • Varrays
 • Use Varrays
 • Multilevel Collections
 • Use Multilevel Collections

Module 16 : Records

 • Record Types
 • Use Table-Based and Cursor-Based Records
 • Use User-Defined Records
 • Nested Records
 • Use Nested Records
 • Collections of Records
 • Use Collections of Records

Module 17 : Native Dynamic SQL

 • EXECUTE IMMEDIATE Statements
 • Use the EXECUTE IMMEDIATE Statement
 • OPEN-FOR, FETCH, and CLOSE Statements
 • Use OPEN-FOR, FETCH, and CLOSE Statements

Module 18 : Bulk SQL

 • The FORALL Statement
 • Use the FORALL Statement
 • The BULK COLLECT Clause
 • Use the BULK COLLECT Statement

Module 19 : Procedures

 • Creating Procedures
 • Query the Data Dictionary for Information on Procedures
 • Passing Parameters into and out of Procedures
 • Use IN and OUT Parameters with Procedures

Module 20 : Functions

 • Creating and Using Functions
 • Create Stored Functions
 • Make Use of Functions
 • Invoke Functions in SQL Statements
 • Write Complex Functions

Module 21 : Packages

 • The Benefits of Using Packages
 • Create Package Specifications
 • Create Package Bodies
 • Call Stored Packages
 • Create Private Objects
 • Create Package Variables and Cursors
 • Cursor Variables
 • Make Use of Cursor Variables
 • Extending the Package

Module 22 : Stored Code

 • Gathering Information About Stored Code
 • Get Stored Code Information from the Data Dictionary
 • Enforce the Purity Level with the RESTRICT_REFERENCES Pragma
 • Overload Modules

Module 23 : Object Types in Oracle

 • Object Types
 • Use Object Types
 • Use Object Types with Collections
 • Object Type Methods
 • Use Object Type Methods

Module 24 : Oracle Supplied Packages

 • Making Use of Oracle Supplied Packages to Profile PL-SQL, Access Files, and Schedule Jobs
 • Access Files with UTL_FILE
 • Schedule Jobs with DBMS_JOB
 • Submit Jobs

Detaylar

Tarih:

Gün:

Saat:

Süre: 30 saat

Fiyat: 3500 TL

Eğitmen:

BİLGİLENDİRME

Eğitim fiyatlarına KDV dahil değildir.

Eğitimler en az 6 kişi ile açılır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılamayan durumlarda eğitim bir defaya mahsus ertelenir.

Kurumsal kapalı grup eğitim teklifleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİM DOKÜMANI

EĞİTİMİN AMACI

Oracle 12c: PL/SQL ile Veritabanı Programlama eğitiminde organizasyonlarda veritabanı programlamaları ile ilgili olan, veritabanı nesnelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili konuları ele alınacaktır. Bu eğitimimizde Oracle'a ait Veritabanları, PL/SQL diline ait programlama temelleri, Kontrol Yapıları, Döngüler, Hata Yönetimi, Cursor kullanımı, Collection'lar, Record'lar, Procedure'ler, Function'lar, Trigger'lar, Package'lar ve Bulk işlemler ile ilgili bilgiler katılımcılara aktarılacaktır. Bu eğitime Oracle kullanan / kullanacak yazılımcıların, veritabanı uzmanlarının, iş zekası uzmanlarının, raporlama birimi çalışanlarının, iş biriminde görev alan ve temel PL/SQL bilgisi gereken, geliştirme yapacak olan profesyonellerin katılması uygundur. Eğitimde Oracle PL/SQL Programlama konuları gerçek hayatta kullanılan ve karşılaşılan örnek uygulamalar eşliğinde katılımcılara aktarılacaktır. Eğitime ait daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Katılımcı Yorumları

Siz de Yorum Yapın

Katılımcı Görüşleri

Yukarı Çık