ASP .NET MVC 6.0 ile Web Programlama


Module 1: Exploring ASP.NET MVC 6

 • Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET 6.0
 • Introduction to ASP.NET MVC 6
 • Lab : Exploring a Photo Sharing Application
 • Lab : Exploring a Web Pages Application
 • Lab : Exploring a Web Forms Application
 • Lab : Exploring an MVC Application

Module 2: Designing ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers, and Views
 • Lab : Planning Models
 • Lab : Planning Controllers
 • Lab : Planning Views
 • Lab : Architecting an MVC Application

Module 3: Developing ASP.NET MVC 6 Models

 • Creating MVC Models
 • Working with Data
 • Lab : Creating an MVC Project and Adding a Model
 • Lab : Creating a New SQL Azure Database in Visual Studio
 • Lab : Adding Properties and Methods to MVC Models
 • Lab : Using Display and Edit Annotations in MVC Models

Module 4: Developing ASP.NET MVC 6 Controllers

 • Writing Controllers and Actions
 • Writing Action Filters
 • Lab : Adding an MVC Controller and Writing the Actions
 • Lab : Writing the Action Filters in a Controller
 • Lab : Using the Photo Controller

Module 5: Developing ASP.NET MVC 6 Views

 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers
 • Reusing Code in Views
 • Lab : Adding a View for Photo Display
 • Lab : Adding a View for New Photos
 • Lab : Creating and Using a Partial View
 • Lab : Adding a Home View and Testing the Views

Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Unit Testing MVC Components
 • Implementing an Exception Handling Strategy
 • Lab : Performing Unit Tests
 • Lab : Configuring Exception Handling

Module 7: Structuring ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Analyzing Information Architecture
 • Configuring Routes
 • Creating a Navigation Structure
 • Lab : Using the Routing Engine
 • Lab : Building Navigation Controls

Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Using Template Views
 • Applying CSS to an MVC Application
 • Creating an Adaptive User Interface
 • Lab : Using Template Views
 • Lab : Applying a Consistent Look and Feel to an MVC Application
 • Lab : Adapting Web Pages for Different Browsers

Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Using AJAX and Partial Page Updates
 • Implementing a Caching Strategy
 • Lab : Using Partial Page Updates
 • Lab : Configuring the ASP.NET Caches

Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 6 Web Applications

 • Rendering and Executing JavaScript Code
 • Using jQuery and jQueryUI
 • Lab : Using jQuery to Respond to Users
 • Lab : Using jQueryUI to Build a User Interface

Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Implementing Authentication and Authorization
 • Assigning Roles and Membership
 • Lab : Configuring Authentication and Membership Providers
 • Lab : Building the Logon and Register Views
 • Lab : Authorizing Access to Resources
 • Lab : Building a Password Reset View

Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 6 Web Application

 • Developing Secure Sites
 • State Management
 • Lab : Storing User Preferences
 • Lab : Using User Preferences in the Photo Gallery

Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Introducing Windows Azure
 • Designing and Writing Windows Azure Services
 • Consuming Windows Azure Services in a Web Application
 • Lab : Creating and Coding a Windows Azure Service
 • Lab : Consuming Data from a Windows Azure Service

Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Developing a Web API
 • Calling a Web API from Mobile and Web Applications
 • Lab : Developing a Web API in MVC 6
 • Lab : Adding Routes and Controllers to Handle REST Requests
 • Lab : Call RESTful services from Client-Side Code

Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • Using Web Sockets
 • Lab : Writing a Web Handler that Uses Web Sockets
 • Lab : Building a Chat Room in The Photo Sharing Application

Module 16: Deploying ASP.NET MVC 6 Web Applications

 • Deploying a Web Application
 • Deploying an MVC 6 Application
 • Lab : Deploying an Application to Windows Azure
 • Lab : Test the Completed Application

Detaylar

Tarih:

Gün:

Saat:

Süre: 30 Saat

Fiyat: 2000 TL

Eğitmen:

BİLGİLENDİRME

Eğitim fiyatlarına KDV dahil değildir.

Eğitimler en az 6 kişi ile açılır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılamayan durumlarda eğitim bir defaya mahsus ertelenir.

Kurumsal kapalı grup eğitim teklifleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİM DOKÜMANI

EĞİTİMİN AMACI

ASP .NET MVC ile Web Programlama eğitiminde, MVC 6 ile gelen yenilikler, MVC ile web uygulamalarının geliştirlmesi, Model, View ve Controller yapılarının ele alınması, test süreçlerinin ve debug işlemlerinin ele alınması sağlanacaktır. Ayrıca bu eğitimde MVC uygulamalarına CSS ile style uygulanması, AJAX ile responsive sayfaların oluşturulması, caching mekanızmasının kullanılması, güvenlik, Web API'lerin implemente edilmesi ve Javascript ve JQuery'nin MVC ile birlikte kullanılması katılımcılara detaylı olarak aktarılacaktır.Katılımcı Yorumları

Siz de Yorum Yapın

Katılımcı Görüşleri

Yukarı Çık