C# 5.0 ile .Net Ortamında Programlama


Module 1: Review of C# Syntax

 • Overview of Writing Applications using C#
 • Datatypes, Operators, and Expressions
 • C# Programming Language Constructs
 • Lab : Implementing Edit Functionality for the Students List
 • Lab : Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Lab : Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Lab : Displaying the Student Age

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications
 • Lab : Refactoring the Enrolment Code
 • Lab : Validating Student Information
 • Lab : Saving Changes to the Class List

Module 3: Developing the Code for a Graphical Application

 • Implementing Structs and Enums
 • Organizing Data into Collections
 • Handling Events
 • Lab : Adding Navigation Logic to the Application
 • Lab : Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Lab : Displaying User and Grade Information

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-safe Collections
 • Lab : Implementing the Teacher, Student, and Grade Types as Classes
 • Lab : Adding Data Validation to the Grade Class
 • Lab : Displaying Students in Name Order
 • Lab : Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes
 • Creating Generic Types
 • Lab : Creating and Inheriting from the User Base Class
 • Lab : Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Lab : Creating the ClassFullException Class

Module 6: Reading and Writing Local Data

 • Reading and Writing Files
 • Serializing and Deserializing Data
 • Performing I/O Using Streams
 • Lab : Serializing the Data for the Grades Report as XML
 • Lab : Previewing the Grades Report
 • Lab : Persisting the Serialized Grades Data to a File

Module 7: Accessing a Database

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ
 • Updating Data by Using LINQ
 • Lab : Creating an Entity Model from the The School of Fine Arts Database
 • Lab : Updating Student and Grade Data Using the Entity Framework
 • Lab : Extending the Entity Model to Validate Data

Module 8: Accessing Remote Data

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data in the Cloud
 • Lab : Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Lab : Integrating the WCF Data Service into the Application
 • Lab : Retrieving Student Photographs Over the Web

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data
 • Styling a User Interface
 • Lab : Customizing the Appearance of Student Photographs
 • Lab : Styling the Logon View
 • Lab : Animating the StudentPhoto Control

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

 • Implementing Multitasking by using Tasks and Lambda Expressions
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronizing Concurrent Access to Data
 • Lab : Ensuring that the User Interface Remains Responsive When Retrieving Data for Teachers
 • Lab : Providing Visual Feedback During Long-Running Operations

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources
 • Lab : Generating the Grades Report by Using Microsoft Office Word
 • Lab : Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing and Deploying Assemblies
 • Lab : Creating the IncludeInReport Attribute
 • Lab : Generating the Report
 • Lab : Storing the Grades.Utilities Assembly Centrally

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption
 • Lab : Encrypting the Grades Report
 • Lab : Decrypting the Grades Report

Detaylar

Tarih:

Gün:

Saat:

Süre: 30 Saat

Fiyat: 2000 TL

Eğitmen:

BİLGİLENDİRME

Eğitim fiyatlarına KDV dahil değildir.

Eğitimler en az 6 kişi ile açılır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılamayan durumlarda eğitim bir defaya mahsus ertelenir.

Kurumsal kapalı grup eğitim teklifleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİM DOKÜMANI

EĞİTİMİN AMACI

C# 5.0 ile .Net Ortamında Programlama eğitiminde, C# 5.0 ile gelen yenilikler, dünyanın en gelişmiş nesne yönelimli programlama dillerinden biri olan C#'ın temelleri, Metot'ların ele alınması, hata yönetimi, coğrafi uygulamalar için kod geliştirme, Class, Interface, Enum, Struct kullanımları, I/O işlemleri, LINQ ile veriye erişim yöntemleri gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca yine bu eğitimde WCF, XAML, multitasking ve verilerin Encrypt/Decrypt edilmesi konuları katılımcılara aktarılacaktır.Katılımcı Yorumları

Siz de Yorum Yapın

Katılımcı Görüşleri

Yukarı Çık