OOP Prensipleri ve Tasarım Kalıpları (Design Patterns)


Module 1: Dealing with Complexity

 • Functional Decomposition
 • Requirements and Inevitable Change
 • Coupling and Cohesion
 • Unwanted Side Effects
 • Perspecives
 • Responsibilities

Module 2: The Object-Oriented Paradigm

 • Objects and Responsibilities
 • Single Responsibility Principle (SRP)
 • Interfaces and Abstract Classes
 • Encapsulation and Polymorphism
 • Liskov Substitution Principle (LSP)
 • Object Construction and Destruction
 • Constructors and Field Initialization in .NET
 • Destructors and the Finalize Method
 • .NET Dispose Pattern
 • Classes vs. Structs in .NET

Module 3: Overview of UML

 • Introduction
 • Class Diagrams
 • Sequence Diagrams

Module 4: Introduction to Design Patterns

 • Origin of Design Pattern
 • “Gang of Four” Patterns
 • Key Features of Patterns
 • Why Study Design Patterns?
 • Design Strategies

Module 5: Structural Patterns (Part I)

 • Facade Pattern
 • Adapter Pattern
 • Facade vs. Adapter

Module 6: Testability

 • Writing Unit Tests
 • Test-Driven Development (TDD)
 • Dependencies
 • Extracting Interfaces
 • Mock Object Pattern

Module 7: Behavioral Patterns (Part I)

 • Dealing with Change
 • Encapsulating Variations
 • Strategy Pattern
 • Open-Closed Principle (OCP)
 • Template Method Pattern

Module 8: Structural Patterns (Part II)

 • Inheritance vs. Composition
 • Bridge Pattern
 • Decorator Pattern
 • Proxy Pattern

Module 9: Behavioral Patterns (Part II)

 • Observer Pattern
 • .NET Events
 • Command Pattern

Module 10: Creational Patterns

 • Motivation
 • Dependency Injection
 • Singleton Pattern
 • Thread Safety
 • .NET Implementation
 • Object Pool Pattern
 • Factory Method Pattern
 • Abstract Factory Pattern

Module 11: Model-View-Controller (MVC)

 • Model-View-Presenter (MVP)
 • Model-View-ViewModel (MVVM)
 • WPF and ASP.NET MVC

Module 12: Architectural Patterns and Styles

 • Component-Based Architecture
 • .NET Assemblies and Versioning
 • N-Tier Architecure
 • Service-Oriented Architecture (SOA)

Module 13: Designing with Patterns

 • Summary of Design Principles
 • Commonality and Variability
 • Dependency Inversion Principle (DIP)
 • Hybrid and Composite Patterns
 • Design Patterns and Agile Practices

Detaylar

Tarih:

Gün:

Saat:

Süre: 30 Saat

Fiyat: 2000 TL

Eğitmen:

BİLGİLENDİRME

Eğitim fiyatlarına KDV dahil değildir.

Eğitimler en az 6 kişi ile açılır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılamayan durumlarda eğitim bir defaya mahsus ertelenir.

Kurumsal kapalı grup eğitim teklifleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİM DOKÜMANI

EĞİTİMİN AMACI

OOP Prensipleri ve Tasarım Kalıpları (Design Patterns) eğitiminde, Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) teknikleri, Interface, Abstract Class, Struct, UML, Test Driven Development, MVC, MVP, MVVM gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca bu eğitimde kurumsal ölçekli uygulamalar geliştirmek için gerekli olan tasarım prensiplerini ve popüler tasarım kalıpları (Design Patterns) katılımcılara örnekleri ile birlikte uygulamalı olarak aktarılacaktır.Katılımcı Yorumları

Siz de Yorum Yapın

Katılımcı Görüşleri

Yukarı Çık