SQL Server 2019 ile İleri SQL Sorgulama Teknikleri ve Sorgu Optimizasyonu


Module 1: Using Table Expressions

 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Lab : Using Table Expressions

Module 2: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions
 • Lab : Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
 • Using PARTITION BY Option
 • Writing Moving Average and Cumulative Totals with T-SQL

Module 3: Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets
 • Lab : Pivoting and Grouping Sets
 • Using GROUP BY CUBE
 • Using GROUP BY ROLLUP

Module 4: Implementing Transactions

 • Transactions and the Database Engine
 • Controlling Transactions
 • Isolation Levels
 • Lab : Implementing Transactions
 • Locking Mechanism and Deadlocks

Module 5: Ensuring Data Integrity through Constraints

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity
 • Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints
 • Primary Key and Foreign Key Constraints
 • Unique and Check Constraints
 • Default Constraint

Module 6: Other Advanced Technics

 • Querying with Cross Joins and Self Joins
 • Writing Queries That Filter Data Using the OFFSET-FETCH Clause
 • Using MERGE Command
 • Useful Built-in Functions
 • Write queries which use CROSS APPLY and OUTER APPLY operators
 • Using the T-SQL FOR XML Statement

Module 7: SQL Query Performance Tuning Path

 • The Performance-Tuning Process
 • The Performance Baseline
 • Where to Focus Efforts in Tuning
 • SQL Server Query Life Cycle

Module 8: Index Analysis

 • What an Index Is
 • The Benefits and Overhead of an Index
 • General Recommendation for Index Design
 • Clustered and Non-Clustered Index Behavior and Comparison
 • Advanced Indexing Techniques
 • Manage Very Large Indexes
 • Special Index Types

Module 9: Execution Plan Details

 • Introduction to Execution Plan Generation and Caching
 • Execution Plan General Operators
 • Execution Plan Join Operators
 • Execution Plan Spool and Paralelizm Operators
 • Controlling Execution Plan With Query and Table Hints
 • Parameter Sniffing Scenarios

Module 10: Statistics Analysis

 • The role of Statistics in Query Optimization
 • The importance of Statistics on Columns with Indexes
 • The Computation of Selectivity of a Column for Indexing
 • Statistics Maintenance

Module 11: Query Design Analysis

 • Aspects of Query design that affect performance
 • How query design use indexes effectively
 • The role of optimizer hints on query performance
 • The role of database constraints on query performance
 • Techniques to reduce the Transaction cost of a query

Detaylar

Tarih:

Gün:

Saat:

Süre: 12 Saat

Fiyat: 1500 TL

Eğitmen:

BİLGİLENDİRME

Eğitim fiyatlarına KDV dahil değildir.

Eğitimler en az 6 kişi ile açılır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılamayan durumlarda eğitim bir defaya mahsus ertelenir.

Kurumsal kapalı grup eğitim teklifleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİM DOKÜMANI

EĞİTİMİN AMACI

İleri SQL Sorgulama Teknikleri eğitiminde, T-SQL dilinin az bilinen ileri seviye özellikleri ele alınarak ileri sorgulama teknikleri katılımcılara aktarılmaktadır. Table Expression yapıları, OVER cümlesi ile Window fonksiyonlarının kullanımı, SQL Server'da PIVOT işlemleri, GROUPING SET, GROUP BY CUBE ve GROUP BY ROLLUP komutları ile ileri gruplama teknikleri, transaction yapıları, kısıtlayıcılar ve diğer ileri seviye sorgulama teknikleri, performanslı sorgulama teknikleri için yapılması gereken işlemler örnek uygulamalar eşliğinde katılımcılara aktarılacaktır.Katılımcı Yorumları

Siz de Yorum Yapın

Katılımcı Görüşleri

Yukarı Çık