SQL Server 2016 ile Temel Veritabanı Sorgulama

Bu eğitimde, Microsoft SQL Server kullanan yazılımcılar, iş analistleri, sistem analistleri, iş birimi çalışanları, raporlama uzmanları, iş zekası uzmanları ve veritabanı yöneticileri gibi SQL dilini

1800 TL

SQL Server 2016 ile Veritabanı Programlama

Bu eğitimde, Microsoft SQL Server ile ilgili geliştirme yapan bireylere yönelik olarak SQL dilinin ve SQL Server sisteminin development konularıyla ilgili konuları ele alınacaktır. Veritabanı kavramı,

2500 TL

SQL Server 2016 ile Veritabanı Yönetimi

Bu eğitimde Microsoft SQL Server veritabanlarının yönetimsel işlemleri ele alınmaktadır. Şirketlerde SQL Server veritabanı yöneticisi (DBA) olarak görev alan/alacak kişiler için veritabanı sistemleri,

2500 TL

SQL Server 2016 ile Performans Tuning

Bu eğitim ile beraber sisteminizde çalışan sorguların performanslarını izleyip test edebilecek ve gerekli gördüğünüz sorgularınızın ve veritabanınızın performansını arttırmak için tüm detayları öğrene

1800 TL

SQL Server 2016 ile Veri Ambarı Geliştirme ve ETL Uygulamaları (SSIS)

Bu eğitimde SQL Server 2014 ile mantıksal ve fiziksel Veri Ambarı oluşturulması ve geliştirilmesi ele alınıyor olacaktır. Ayrıca Microsoft'un ETL çözümü olan SQL Server Integration Services (SSIS) ser

2500 TL

SQL Server 2016 ile OLAP Modelleme ve Raporlama (SSAS, SSRS)

Bu eğitimde, SQL Server 2014 ile multidimensional OLAP küpleri oluşturmak ve geliştirmek için kullanılan SQL Server Analysis Service (SSAS) servisi ele alınıyor olacaktır. Ayrıca SQL Server'ın raporla

2500 TL

SQL Server 2016 ile Uçtan Uca İş Zekası Uygulamaları

Bu eğitimde, SQL Server 2014 kullanılarak uçtan uca bir iş zekası çözümünün nasıl uygulanacağı ele alınacaktır. Veri Ambarı tasarımından ETL süreçlerine, çok boyutlu küplerin oluşturulmasından raporla

4800 TL

Oracle 12c ile Temel Veritabanı Sorgulama

Bu eğitimde, Oracle veritabanını kullanan yazılımcılar, iş analistleri, sistem analistleri, iş birimi çalışanları, raporlama uzmanları, iş zekası uzmanları ve veritabanı yöneticileri gibi SQL dilini k

3500 TL

Oracle 12c: PL/SQL ile Veritabanı Programlama

Bu eğitimde, Oracle veritabanı kullanılan sistemler için geçerli olan Oracle PL/SQL diline ait genel kavramlar, PL/SQL programlama diline ait özellikler, veritabanı nesnelerinin oluşturulması, PL/SQL

3500 TL

Oracle 12c ile Veritabanı Yönetimi (DBA) - 1

Bu eğitimde, Oracle veritabanı sistemlerinin mimari ve temelleri, Oracle veritabanlarının yönetilmesi, Oracle veritabanı sistemleri için güvenlik ve yetkilendirme seçenekleri, yüksek erişilebilirliği

4500 TL

ASP .NET MVC 6.0 ile Web Programlama

Bu eğitimde, ASP.NET MVC ile web uygulamalarının nasıl geliştirileceği ele alınmaktadır. ASP.NET MVC ile Model, View ve Controller katmanlarının geliştirilmesi ve MVC kullanmanın avantajlı noktaları ö

2000 TL

C# 5.0 ile .Net Ortamında Programlama

Bu eğitimde, dünyanın en çok tercih edilen uygulama geliştirme dillerinden olan C#'ın en güncel sürümü olan C# 5.0 yenilikleri ile birlikte ele alınıyor olacaktır. Ayrıca, C# kullanılarak .Net ortamın

2000 TL

OOP Prensipleri ve Tasarım Kalıpları (Design Patterns)

Bu eğitimde, günümüzde en yaygın Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) platformlarından olan .Net için uygulama geliştirme prensipleri ele alınıyor olacaktır. Ayrıca yine bu eğitim

2000 TL

SQL Server 2019 ile İleri SQL Sorgulama Teknikleri ve Sorgu Optimizasyonu

Bu eğitimde, SQL dilinin ileri seviye özellikleri kullanılarak sorguların hazırlanması ve performanslı sorgulama teknikleri katılımcılara gerçek hayat uygulamaları ile birlikte katılımcılara aktarılac

1500 TL

Katılımcı Görüşleri

Yukarı Çık