Oracle 12: PL/SQL ile Veri Tabanı Programlama

Awesome Image

ORACLE EĞİTİMLERİ

Her Yönüyle Modül 1: PL-SQL Kavramları)

 • Modül 1: PL-SQL Kavramları

  +İstemci-Sunucu Mimarisinde PL-SQL

  +PL-SQL Anonim Bloklarını Kullanın

  +PL-SQL'in Nasıl Yürütüldüğünü Anlayın

  +SQL*Plus'ta PL-SQL

  +İkame Değişkenlerini Kullan

  +DBMS_OUTPUT.PUT_LINE Bildirimini kullanın

 • Modül 2: Genel Programlama Dili Kavramları

  +Programlamanın Temelleri

  +PL/SQL Dil Bileşenlerinden Yararlanın

  +PL/SQL Değişkenlerini Kullanın

  +PL/SQL Ayrılmış Sözcükleri İşleyin

  +PL/SQL'de Tanımlayıcıları Kullanın

  +Bağlantılı Veri Tiplerini Kullanın

  +Değişkenleri Bildirme ve Başlatma

  +Bir Bloğun Kapsamını, İç İçe Blokları

  +ve Etiketleri Anlayın

 • Modül 3: PL-SQL'de SQL Kullanımı

  +PL/SQL'de DML Kullanımı

  +Değişken Başlatma için INTO Sözdizimini Seçin

  +Bir PL/SQL Bloğunda DML kullanın

  +Bir PL/SQL Bloğunda Bir Diziden Yararlanma

  +SAVEPOINT'i Kullanmak

  +Bir PL/SQL Bloğunda COMMIT, ROLLBACK ve SAVEPOINT Kullanın

 • Modül 4 : Koşullu Kontrol: IF İfadeleri

  +EĞER deyimleri

  +IF-THEN İfadesini Kullanın

  +IF-THEN-ELSE İfadesini kullanın

  +ELSIF İfadeleri

  +ELSIF İfadesini Kullanın

  +İç İçe EĞER İfadeleri

  +İç İçe EĞER İfadeleri Kullan

 • Modül 5 : Koşullu Kontrol: VAKA İfadeleri

  +VAKA Açıklamaları

  +CASE İfadesini kullanın

  +Aranan CASE İfadesini Kullanın

  +VAKA İfadeleri

  +CASE İfadesini kullanın

  +NULLIF ve COALESCE İşlevleri

  +NULLIF İşlevi

  +COALESCE İşlevini kullanın

 • Modül 6 : Yinelemeli Kontrol: Kısım I

  +Basit Döngüler

  +EXIT Koşullarıyla Basit Döngüler Kullanın

  +EXIT WHEN Koşullu Basit Döngüler Kullanın

  +WHILE Döngüler

  +WHILE Döngülerini Kullan

  +Sayısal FOR Döngüleri

  +IN Seçeneğiyle Sayısal FOR Döngülerini Kullanın

  +REVERSE Seçeneğiyle Sayısal FOR Döngülerini Kullanın

 • Modül 7 : Yinelemeli Kontrol: Kısım II

  +DEVAM Beyanı

  +DEVAM deyimini kullanın

  +CONTINUE WHEN Koşulunu kullanın

  +İç içe geçmiş döngüler

  +İç İçe Döngüler Kullan

 • Modül 8 : Hata İşleme ve Yerleşik İstisnalar

  +İşleme Hataları

  +Hata İşlemenin Önemini Anlayın

  +Yerleşik İstisnalar

  +Yerleşik İstisnaları Kullan

 • Modül 9 : İstisnalar

  +İstisna Kapsamı

  +Bir İstisnanın Kapsamını Anlayın

  +Kullanıcı Tanımlı İstisnalar

  +Kullanıcı Tanımlı İstisnaları Kullan

  +İstisna Yayılımı

  +İstisnaların Nasıl Yayıldığını Anlayın

  +İstisnaları Yeniden Yükseltme

 • Modül 10 : İstisnalar: Gelişmiş Kavramlar

  +RAISE_APPLICATION_ERROR

  +RAISE_APPLICATION_ERROR kullan

  +EXCEPTION_INIT Pragma

  +EXCEPTION_INIT Pragmasını KULLANIN

  +SQLCODE ve SQLERRM

  +SQLCODE ve SQLERRM kullanın

 • Modül 11 : İmleçlere Giriş

  +İmleç Manipülasyonu

  +Kayıt Türlerinden Yararlanın

  +Açık İmleç İşleme

  +İmleç Niteliklerinden Yararlanın

  +Hepsini bir araya getirmek

  +İmleç FOR Döngüleri ve İç İçe İmleçleri Kullanma

  +Bir İmleç FOR Döngüsü kullanın

  +İşlem İç İçe İmleçler

 • Modül 12 : Gelişmiş İmleçler

  +Parametreleri İmleçlerle ve Karmaşık İç İçe İmleçlerle Kullanma

  +Bir İmleçte Parametreleri Kullanma

  +Karmaşık İç İçe İmleçler Kullanın

  +GÜNCELLEME VE NEREDE MEVCUT İmleçler

 • Modül 13 : Tetikleyiciler

  +Tetikleyiciler Nelerdir?

  +Tetikleyicinin Ne Olduğunu Anlayın

  +ÖNCE ve SONRA Tetikleyicileri kullanın

  +Tetikleyici Türleri

  +Satır ve İfade Tetikleyicilerini Kullan

  +Tetikleyicilerin YERİNE KULLANIN

 • Modül 14 : Bileşik Tetikleyiciler

  +Mutasyon Tablosu Sorunları

  +Mutasyon Tablolarını Anlayın

  +Bileşik Tetikleyiciler

  +Bileşik Tetikleyicileri Anlayın

 • Modül 15 : Koleksiyonlar

  +PL-SQL Tabloları

  +İlişkili Dizileri Kullan

  +İç İçe Tabloları Kullan değişkenler

  +Varray'leri kullanın

  +Çok Düzeyli Koleksiyonlar

  +Çok Düzeyli Koleksiyonları Kullanın

 • Modül 16 : Kayıtlar

  +Kayıt Türleri

  +Tablo Tabanlı ve İmleç Tabanlı Kayıtları Kullanın

  +Kullanıcı Tanımlı Kayıtları Kullan

  +İç İçe Kayıtlar

  +İç İçe Kayıtları Kullan

  +Kayıt Koleksiyonları

  +Kayıt Koleksiyonlarını Kullan

 • Modül 17 : Yerel Dinamik SQL

  +DERHAL Beyanları YÜRÜTÜN

  +EXECUTE IMMEDIATE Bildirimini kullanın

  +OPEN-FOR, FETCH ve CLOSE İfadeleri

  +OPEN-FOR, FETCH ve CLOSE İfadelerini Kullanın

 • Modül 18 : Toplu SQL

  +FORALL Açıklaması

  +FORALL İfadesini Kullanın

  +BULK COLLECT Cümlesi

  +BULK COLLECT İfadesini kullanın

 • Modül 19 : Prosedürler

  +Prosedürler Oluşturma

  +Prosedürler Hakkında Bilgi İçin Veri Sözlüğünü Sorgulayın

  +Parametreleri Prosedürlere Geçirme ve Prosedürlerden Çıkarma

  +IN ve OUT Parametrelerini Prosedürlerle Kullanın

 • Modül 20 : Fonksiyonlar

  +Fonksiyonlar Oluşturma ve Kullanma

  +Depolanan İşlevler Oluşturun

  +İşlevlerden Yararlanın

  +SQL Deyimlerinde Fonksiyonları Çağırma

  +Karmaşık Fonksiyonları Yaz

 • Modül 21 : Paketler

  +Paket Kullanmanın Faydaları

  +Paket Spesifikasyonları Oluşturun

  +Paket Gövdeleri Oluştur

  +Kayıtlı Paketleri Arayın

  +Özel Nesneler Oluşturun

  +Paket Değişkenleri ve İmleçler Oluşturun

  +İmleç Değişkenleri

  +İmleç Değişkenlerini Kullanın

  +Paketi Genişletme

 • Modül 22 : Depolanan Kod

  +Depolanan Kod Hakkında Bilgi Toplama

  +Veri Sözlüğünden Depolanan Kod Bilgilerini Alın

  +RESTRICT_REFERENCES Pragma ile Saflık Düzeyini Zorlayın

  +Aşırı Yük Modülleri

 • Modül 23 : Oracle'da Nesne Tipleri

  +Nesne Türleri

  +Nesne Türlerini Kullan

  +Koleksiyonlarla Nesne Türlerini Kullanın

  +Nesne Türü Yöntemleri

  +Nesne Türü Yöntemlerini Kullan

 • Modül 24 : Oracle Tarafından Sağlanan Paketler

  +PL-SQL'i Profillemek, Dosyalara Erişmek ve İşleri Zamanlamak için Oracle Tarafından Sağlanan Paketlerden Yararlanma

  +UTL_FILE ile Dosyalara Erişin

  +İşleri DBMS_JOB ile Planlayın

  +İşleri Gönder