SQL Server 2019 ile Veri Ambarı Geliştirme ve ETL Uygulamaları (SSIS)

Awesome Image

SQL SERVER İŞ ZEKASI EĞİTİMLERİ

Her Yönüyle SQL Server 2019 ile Veri Ambarı Geliştirme ve ETL Uygulamaları (SSIS)

 • Modül 1: Veri Ambarı'na Giriş

  +Veri Ambarı'na Genel Bakış

  +Bir Veri Ambarı Çözümü İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Modül 2: Veri Ambarı Altyapısının Planlanması

  +Veri Ambarı Altyapısına İlişkin Hususlar

  +Veri Ambarı Donanımını Planlama

 • Modül 3: Veri Ambarı Tasarlama ve Uygulama

  +Veri Ambarı Tasarımına Genel Bakış

  +Ölçü Tablolarının Tasarlanması

  +Bilgi Tablolarının Tasarlanması

  +Veri Ambarı için Fiziksel Tasarım

 • Modül 4: SSIS ile ETL Çözümü Oluşturma

  +SSIS ile ETL'ye Giriş

  +Veri Kaynaklarını Keşfetmek

  +Veri Akışını Uygulama

 • Modül 5: Bir SSIS Paketinde Kontrol Akışının Uygulanması

  +Kontrol Akışına Giriş

  +Dinamik Paketler Oluşturma

  +Kapsayıcıları Kullanma

  +Tutarlılığı Yönetme

 • Modül 6: SSIS Paketlerinde Hata Ayıklama ve Sorun Giderme

  +SSIS Paketinde Hata Ayıklama

  +SSIS Paket Olaylarını Günlüğe Kaydetme

  +Bir SSIS Paketindeki Hataları İşleme

 • Modül 7: Bir Veri Çıkarma Çözümünün Uygulanması

  +Planlama Verisi Çıkarma

  +Değiştirilmiş Verileri Çıkarma

 • Modül 8: Veri Ambarı'na Veri Yükleme

  +Veri Yüklemelerini Planlama

  +Artımlı Yükler için SSIS Kullanma

  +Transact-SQL Yükleme Tekniklerini Kullanma

 • Modül 9: Veri Kalitesini Zorlama

  +Veri Kalitesine Giriş

  +Verileri Temizlemek için Veri Kalitesi Hizmetlerini Kullanma

 • Modül 10: Ana Veri Hizmetleri

  +Ana Veri Hizmetlerine Giriş

  +Ana Veri Hizmetleri Modeli Uygulaması

  +Ana Verileri Yönetme

  +Ana Veri Merkezi Oluşturma

 • Modül 11: SQL Server Entegrasyon Hizmetlerini Genişletme

  +SSIS'de Komut Dosyalarını Kullanma

  +SSIS'de Özel Bileşenleri Kullanma

 • Modül 12: SSIS Paketlerini Dağıtma ve Yapılandırma

  +SSIS Dağıtımına Genel Bakış

  +SSIS Projelerini Dağıtma

  +SSIS Paket Yürütmesini Planlama

 • Modül 13: Veri Ambarı İçinde Veri Tüketmek

  +İş Zekasına Giriş

  +Kurumsal İş Zekası

  +Self Servis BI ve Büyük Veri

 • Modül 14: SQL Server Veritabanı Sertifikasyon Yolu

  +SQL Server Veritabanı Sertifikasyonuna Giriş

  +Doğru SQL Server Veritabanı Sertifika Yolunu Seçme

  +SQL Server Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlanmak

  +Sertifika Sınavlarından Örnek İpuçları, Sorular ve Cevaplar