SQL Server ve İş Zekası Danışmanlık ve Proje

SİLİKON AKADEMİ HİZMETLERİ

Sql Server & İş Zekası Danışmanlık ve Proje

Silikon Akademi Bilişim Hizmetleri, sunmuş olduğu teknik danışmanlık hizmetleri ile kurumunuzun bilişim ve teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu tecrübeyi, bilgiyi ve gerekli yönlendirmeyi uygun standartlar ile etkili bir şekilde sunmaktadır. Başta Microsoft ve Oracle gibi sektörde dünya lideri teknoloji üreticilerinin çözümlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kurumunuza uyarlanması, iş ihtiyaçlarınız için gerekli olan doğru teknoloji çözümünün oluşturulması gibi birçok alanda danışmanlık hizmeti sağlanabilmektedir.


Uzman Danışman Kadrosu Silikon Akademi Bilişim Hizmetleri’nde görev alan danışmanlarımız sektörde en üst seviye teknik sertifikasyona sahip olmakla beraber sektörün önde gelen firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar birçok çözüme imza atmışlardır. Bugüne kadar elde edilen deneyimler neticesinde kurumunuzda karşılaşılan sorunlara etkin ve hızlı bir biçimde çözüm sunulabilmektedir. Kendi alanlarında dikey olarak uzmanlaşan danışmanlarımız, üreticinin yeni teknoloji ürünlerini ve vizyonunu önden takip edebilmekte, böylece yeni çıkacak teknolojiler konusunda ihtiyacınız olan bilgiyi ve tecrübeyi size daha erken ulaştırabilmektedir.


Geliştirmekte olduğunuz projelerinizde kurumunuza özgü ihtiyaçlar doğrultusunda projenin doğru ve etkin bir şekilde implemente edilebilmesi için gerek duyduğunuz analiz, geliştirme, test ve dökümantasyon gibi farklı süreçlerdeki ihtiyaçlarınız etkili bir şekilde karşılanabilmektedir.


İş Zekası Projeleri ve Danışmanlığı;


Şirketinizin günümüz piyasa koşullarında rakipler ile etkin olarak rekabet edebilmesi ve onların bir adım önüne çıkması sürdürülebilirlik için oldukça önemlidir. Bu noktada doğru ve etkili kararlar alabilmek için karar destek sistemlerinin ve raporlamanın önemi artmaktadır. Silikon Akademi Bilişim Hizmetleri olarak, şirketinize özgü uçtan uca iş zekası çözümlerimiz ile verilerinizi etkin olarak kullanabilmenizi, yönetici seviyesinde raporların ve karar destek sistemlerinin oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Böylece anlık ve istenilen periyotta erişilen bilgi sayesinde yöneticilerin doğru kararlara hızlı erişmesine olanak tanınır.


Sistem Sağlık Taraması (Healthcheck) Danışmanlığı;


Silikon Akademi Bilişim Hizmetleri olarak sunduğumuz sağlık taraması hizmeti ile Microsoft’un yazılım ve veritabanı alanında sunulan ürünleri için genel analiz, yapılandırma, güvenlik, performans, işlevsellik ve süreklilik gibi birçok açıdan incelenmesi ve detaylı bir şekilde raporlanması yapılmaktadır. Healtcheck çalışmaları neticesinde sisteminizde bulunan ve onarılması/değiştirilmesi öngörülen noktalar için sizlere çözüm önerileri sunulmaktadır. Veritabanı sistemi bileşenlerinin mevcut durumu detaylı bir şekilde analiz edilmekte, diyagramları çıkarılmakta ve sistemde mevcut olan arıza, hata ve problemler; etki, önem dereceleri ve çözüm önerileri ile birlikte kuruma sunulmaktadır.


Sağlık taraması hizmetinin başlangıcında yapılan analiz ile bu hizmeti alan kurumun IT envanteri çıkartılır. Bu sayede altyapı farkındalığı arttırılarak, ileride verilmesi muhtemel teknik veya iş kararları kolaylaştırılır. Ayrıca proaktif olarak, gereksiz yatırım yapılmasının önüne geçilir ve mevcut yatırımların verimliliği incelenir. Başlangıçta yapılan analizin sonucunda sistemde bulunan teknik ve teknik olmayan tüm konular ile ilgili riskler belirlenir. Bu riskler önem ve etki derecesine göre önceliklendirilir. Her bir riskin açıklaması, gerçekleşmesi durumunda olacaklar, etkileri ve riskin önüne geçmek için yapılması gerekenler tespit edilir. Sağlık taraması hizmetinin son aşamasında, yapılan analiz sonucu elde edilmiş olan envanter, kurumun sahip olduğu iş ve teknik riskler için bir yol haritası çıkartılır. Daha sağlıklı ve verimli bir IT altyapısına doğru ilerlenebilmesi için ihtiyaç duyulan danışmanlık, destek ve eğitim gibi hizmetler net bir şekilde tanımlanarak firmaya raporlanır.


Veritabanı ve Yazılım Performans Çözümleri Danışmanlığı;


Sisteminizin sağlıklı ve etkin bir şekilde işleyişini devam ettirebilmesi için veritabanı ve yazılım performansı oldukça büyük bir öneme sahiptir. Silikon Akademi Bilişim Hizmetleri olarak, sistemlerinizde bulunan darboğazların tespit edilmesi ve bu darboğazların giderilmesiyle performans artışının sağlanması çalışmaları gerçekleştirilmekte ve sizlere raporlanmaktadır.


Veritabanı ve Yazılım Güvenliği Çözümleri Danışmanlığı Şirketinizde kullandığınız veritabanı sistemlerinin kurulumundan, yapılandırılmasından, kullanımından veya diğer süreçlerden ortaya çıkan potansiyel güvenlik açıkları tespit edilerek risk oluşturduğu belirlenen noktalar için detaylı analiz çalışması ve raporlaması hizmeti sunulmaktadır.


Yüksek Erişilebilirlik ve Felaket Senaryoları Çözümleri Danışmanlığı;


Organizasyonların işlevselliğinin sürekliliği büyük bir öneme sahiptir. Silikon Akademi Bilişim Hizmetleri olarak veritabanı sistemlerinizde yaşanması muhtemel felaket senaryolarına uygun olacak şekilde Disaster Recovery planlarının oluşturulması ve High Availability çözümleri kapsamında yüksek erişilebilirliğin sağlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmekte ve yapılan çalışmalar detaylı olarak sizlere raporlanmaktadır.Silikon Akademi Bilişim Hizmetleri, teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile kurumunuzun bilişim ve teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu tecrübeyi, bilgiyi ve gerekli yönlendirmeyi uygun standartlar ile etkili bir şekilde sizlere sunmaktadır.


1. SQL Server veritabanlarınız ile ilgili log ve trace dosyalarının izlenmesi , takiplerinin düzenli olarak yapılması, günlük ve haftalık periyotlarda raporlanması.


2. Sistem kaynaklarını gereğinden fazla tüketen sorguların tespit edilmes, sürekli incelenmesi ve belirli periyotlarda raporlanması.


3. Mevcut SQL Server veritabanlarınızın parametre konfigürasyonlarının , kullanılan yazılımlara uygunluğunu kontrol edilerek gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, yapılan değişikliklerin loglanması ve raporlanması.


4. Sistemsel olarak büyümenin tetiklediği veritabanı büyümesini kontrol altına alabilmek anlamında ; veritabanı katmanında gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılması ve raporların sunularak gerekli aksiyonların alınması.


5. İhtiyaç duyulan Service Pack ve Cumulative Update uygulanma sürecinin planlamasının gerçekleştirilmesi ve gerekli bilginin rapor halinde sunulup, onay alınarak çalışmaların yapılması.


6. SQL Server veritabanlarının sağlıklı çalıştığına dair düzenli kontrollerin yapılması ve bunlar hakkında bilgi aktarımında bulunulması.


7. Mevcutta bulunan SQL Server veritabanlarınız üzerinde çalışan uygulamaların çalışma prensiplerine ve canlı sistem performanslarını etkilemeyecek ve / veya en az etkilenecek uygunlukta yedekleme politikalarının oluşturulması. Mevcutta olan yedekleme prosedürlerini inceleyerek gerekli iyileştirmeler sunularak,uygulamalarının yapılması.


8. Yedekleme / yedekleme günlüklerinin rutin olarak kontrol edilerek proaktif yönetimin gerçekleştirilmesi. Oluşan ve /veya oluşacak olan problemlerin tespitini sağlayarak müdahale edilmesi için çalışmalar yapılması.


9. Kritik durumlarda yedekten dönme (restore) ve geri alma (recovery) işlemlerinin onayınız doğrultusunda gerçekleştirme çalışmalarının yapılması.


10. SQL Server veritabanlarınızın; performans analizlerinin yapılarak etkilenen ve / veya potansiyel problemlerinin tespit edilmesi , raporlanması ve onay doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması.


12. SQL Server veritabanlarınızın sağlık kontrollerinin rutin şekilde yapılarak, bilgi verilmesi. Karşılaşılan olumsuz durumlar hakkında onayınız doğrultusunda iyileştirme çalışmalarının yapılması.


13. SQL Server veritabanlarınızda tespit edilen problemlerin giderilmesi için gerekli problem giderim çalışmalarının uzaktan veya sorunun türüne göre yerinde çalışmaların gerçekleştirilmesi.


14. Yaptığımız sözleşme kapsamında haftada 7 gün 24 saat, Bayram ve resmi tatil günleri dahil olmak üzere acil destek gereken durumlara uygun olarak telefon ile problem tespiti ve giderim hizmetinin verilmesi, sisteme uzaktan bağlanarak sorunun giderilmesi için müdahale edilmesi , sorunların uzaktan erişim ile giderilemeyeceği durumlarda firma lokasyonunda (yerinde) arıza tespit ve giderim hizmeti verilecektir.

Awesome Image