SQL Server 2019 ile Veritabanı Programlama

Awesome Image

SQL SERVER EĞİTİMLERİ

Her Yönüyle SQL Server 2019 ile Veritabanı Programlama

 • Modül 1: Veritabanı Geliştirmeye Giriş

  +SQL Server Platformuna Giriş

  +SQL Server Araçları ile Çalışmak

  +SQL Server Hizmetlerini Yapılandırma

  +Laboratuvar : Veritabanı Geliştirmeye Giriş

 • Modül 2: Tabloları Tasarlama ve Uygulama

  +Tabloları Tasarlamak

  +Şemalarla Çalışmak

  +Tablolar Oluşturma ve Değiştirme

  +Laboratuvar : Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması

 • Modül 3: Kısıtlamalar Yoluyla Veri Bütünlüğünü Sağlama

  +Veri Bütünlüğünü Zorlama

  +Etki Alanı Bütünlüğünü Uygulama

  +Uygulayan Varlık ve Referans Bütünlüğü

  +Lab : Kısıtlamalar Yoluyla Veri Bütünlüğünü Sağlama

 • Modül 4: İndekslemeye Giriş

  +Temel İndeksleme Kavramları

  +Tek Sütun ve Bileşik İndeksler

  +SQL Server Tablo Yapıları

  +Kümelenmiş Dizinlerle Çalışmak

  +Laboratuvar : Dizin Oluşturma

 • Modül 5: Gelişmiş İndeksleme

  +Yürütme Planı Temel Kavramları

  +Ortak Yürütme Planı Öğeleri

  +Yürütme Planlarıyla Çalışmak

  +Etkili Kümelenmemiş Dizinler Tasarlama

  +Performans İzleme

  +Laboratuvar : SQL Server 2019 Dizin Oluşturma Planlaması

 • Modül 6: Sütun Deposu Dizinleri

  +Sütun Deposu Dizinleri

  +Sütun Mağazası Dizinleri için En İyi Uygulamalar

  +Laboratuvar : Bellek İçi Veritabanı Özelliklerini Kullanma

 • Modül 7: Görünümleri Tasarlama ve Uygulama

  +Görünümlere Giriş

  +Görünümler Oluşturma ve Yönetme

  +Görüntülemeler için Performans Değerlendirmeleri

  +Laboratuvar : Görünümleri Tasarlama ve Uygulama

 • Modül 8: Saklı Prosedürlerin Tasarlanması ve Uygulanması

  +Saklı Prosedürlere Giriş

  +Saklı Prosedürlerle Çalışmak

  +Parametreli Saklı Yordamları Uygulama

  +Yürütme İçeriğini Kontrol Etme

  +Laboratuvar : Saklı Yordamların Tasarlanması ve Uygulanması

 • Modül 9: Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Tasarlama ve Uygulama

  +Fonksiyonlara Genel Bakış

  +Skaler Fonksiyonları Tasarlama ve Uygulama

  +Tablo Değerli İşlevleri Tasarlama ve Uygulama

  +Fonksiyonlar için Uygulama Hususları

  +Fonksiyonlara Alternatifler

  +Laboratuvar : Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Tasarlama ve Uygulama

 • Modül 10: Tetikleyiciler Yoluyla Veri Manipülasyonuna Yanıt Verme

  +DML Tetikleyicilerini Tasarlama

  +DML Tetikleyicilerini Uygulama

  +Gelişmiş Tetik Kavramları

  +Laboratuvar : Tetikleyiciler Yoluyla Veri Manipülasyonuna Yanıt Verme

 • Modül 11: Bellek İçi Tabloları Kullanma

  +Bellek İçin Optimize Edilmiş Tablolar

  +Yerel Saklı Prosedürler

  +Laboratuvar : Bellek İçi Veritabanı Özelliklerini Kullanma

 • Modül 12: Yönetilen Kodu SQL Server'da Uygulama

  +SQL CLR Entegrasyonuna Giriş

  +Montajları İçe Aktarma ve Yapılandırma

  +SQL CLR Entegrasyonunu Uygulama

  +Laboratuvar: Yönetilen Kodu SQL Server'da Uygulama

 • Modül 13: XML Verilerini SQL Server'da Saklama ve Sorgulama

  +XML ve XML Şemalarına Giriş

  +SQL Server'da XML Verilerini ve Şemaları Depolamak

  +XML Veri Türünü Uygulama

  +T-SQL FOR XML Bildirimini Kullanma

  +XQuery'ye Başlarken

  +XML parçalama

  +Lab : XML Verilerini SQL Server'da Depolama ve Sorgulama

 • Modül 14: SQL Server Uzamsal Verileriyle Çalışma

  +Mekansal Verilere Giriş

  +SQL Server Uzamsal Veri Türleriyle Çalışmak

  +Uygulamalarda Uzamsal Verileri Kullanma

  +Laboratuvar : SQL Server Uzamsal Verileriyle Çalışma

 • Modül 15: SQL Server Veritabanı Sertifika Yolu

  +SQL Server Veritabanı Sertifikasyonuna Giriş

  +Doğru SQL Server Veritabanı Sertifika Yolunu Seçme

  +SQL Server Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlanmak

  +Sertifika Sınavlarından Örnek İpuçları, Sorular ve Cevaplar