SQL Server 2019 ile Temel Veritabanı Sorgulama

Awesome Image

SQL SERVER EĞİTİMLERİ

Her Yönüyle SQL Server 2019 ile Temel Veritabanı Sorgulama

 • Modül 1: Microsoft SQL Server'a Giriş

  +SQL Server'ın Temel Mimarisi

  +SQL Server Sürümleri ve Sürümleri

  +SQL Server Management Studio'ya Başlarken

  +Laboratuvar : SQL Server Araçları ile Çalışma

 • Modül 2: T-SQL Sorgulamaya Giriş

  +T-SQL'e Giriş

  +Kümeleri Anlamak

  +Yüklem Mantığını Anlamak

  +SELECT ifadelerinde Mantıksal İşlem Sırasını Anlama

  +Laboratuvar : Transact-SQL

  +Sorgulamaya Giriş

 • Modül 3: SELECT Sorguları Yazma

  +Basit SELECT İfadeleri Yazma

  +DISTINCT ile Yinelenenleri Ortadan Kaldırmak

  +Sütun ve Tablo Takma Adlarını Kullanma

  +Basit CASE İfadeleri Yazma

  +Laboratuvar : Temel SELECT İfadeleri Yazma

 • Modül 4: Birden Çok Tabloyu Sorgulama

  +Birleştirmeleri Anlamak

  +Inner Joins ile Sorgulama

  +Outer Joins ile Sorgulama

  +Cross Joins ve Self Joins ile Sorgulama

  +Lab : Birden Çok Tabloyu Sorgulama

 • Modül 5: Verileri Sıralama ve Filtreleme

  +Verileri Sıralama

  +WHERE Cümlesiyle Verileri Filtreleme

  +TOP ve OFFSET-FETCH

  +Seçenekleriyle Filtreleme

  +Bilinmeyen ve Eksik Değerlerle Çalışmak

  +Laboratuvar : Verileri Sıralama ve Filtreleme

 • Modül 6: SQL Server 2019 Veri Türleriyle Çalışma

  +SQL Server Veri Türleriyle Tanışın

  +Karakter Verileriyle Çalışma

  +Tarih ve Saat Verileriyle Çalışma

  +Laboratuvar : SQL Server Veri Türleriyle Çalışma

 • Modül 7: Verileri Değiştirmek için DML'yi Kullanma

  +Veri Ekleme

  +Verileri Değiştirme ve Silme

  +Laboratuvar: Verileri Değiştirmek için DML Kullanma

 • Modül 8: Yerleşik İşlevleri Kullanma

  +Yerleşik İşlevlerle Sorgu Yazma

  +Dönüştürme İşlevlerini Kullanma

  +Mantıksal İşlevleri Kullanma

  +NULL ile Çalışmak için İşlevleri Kullanma

  +Laboratuvar : Yerleşik İşlevleri Kullanma

 • Modül 9: Verileri Gruplama ve Birleştirme

  +Toplama İşlevlerini Kullanma

  +GROUP BY Cümlesini Kullanma

  +HAVING ile Grupları Filtreleme

  +Laboratuvar : Verileri Gruplama ve Toplama

 • Modül 10: Alt Sorguları Kullanma

  +Bağımsız Alt Sorgular Yazma

  +İlişkili Alt Sorgular Yazma

  +EXISTS Tahminini Alt Sorgularla Kullanma

  +Laboratuvar: Alt Sorguları Kullanma

 • Modül 11: Tablo İfadelerini Kullanma

  +Türetilmiş Tabloları Kullanma

  +Ortak Tablo İfadelerini Kullanma

  +Görünümleri Kullanma

  +Satır İçi Tablo Değerli İşlevleri Kullanma

  +Laboratuvar: Tablo İfadelerini Kullanma

 • Modül 12: Set Operatörlerini Kullanma

  +UNION Operatörü ile Sorgu Yazma

  +EXCEPT ve INTERSECT kullanma

  +ÇAPRAZ UYGULAMA ve DIŞ UYGULAMA kullanma

  +Lab: Set Operatörlerini Kullanma

 • Modül 13: Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions Kullanımı

  +OVER ile Windows Oluşturma

  +Pencere İşlevlerini Keşfetmek

  +Lab : Pencere Sıralaması, Ofset ve Toplama Fonksiyonlarını Kullanma

 • Modül 14: Saklı Prosedürlerin Yürütülmesi

  +Saklı Yordamlarla Veri Sorgulama

  +Saklı Yordamlara Parametre Geçirme

  +Basit Saklı Prosedürler Oluşturma

  +Dinamik SQL ile Çalışmak

  +Lab : Saklı Prosedürlerin Yürütülmesi

 • Modül 15: Sorgu Performansını İyileştirme

  +Sorgu Performansındaki Faktörler

  +Sorgu Performans Verilerini Görüntüleme

  +Laboratuvar : Sorgu Performansını İyileştirme

 • Modül 16: SQL Server Veritabanı Sertifika Yolu

  +SQL Server Veritabanı Sertifikasyonuna Giriş

  +Doğru SQL Server Veritabanı Sertifika Yolunu Seçme

  +SQL Server Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlanmak

  +Sertifika Sınavlarından Örnek İpuçları, Sorular ve Cevaplar