MongoDB

Awesome Image

VERİ ANALİTİĞİ EĞİTİMLERİ

Her Yönüyle MongoDB

 • Modül 1: MongoDB'ye Giriş

  + Geçerli SQL/NoSQL manzarası

  + Belge odaklı ve diğer depolama türleri

  + Mongo'nun özellikleri

  + Yaygın kullanım durumları

  + JSON'a Giriş

 • Modül 2: Belgeler ve Koleksiyonlar

  +Belge oluşturma

  +Koleksiyonlardaki belgeleri yönetme

  +Belgeler üzerinde yineleme

 • Modül 3: Basit Sorgular

  +Alan eşitlik testleri

  +Mevcut operatörler projeksiyonlar

  +Sonuçları ve sayfalamayı sınırlama

 • Modül 4: Basit CRUD(Güncelleme Ekle Sil)

  +Belge Güncelleme

  +Belge Ekle

  +Belge Sil

 • Modül 5: Daha Karmaşık Sorgu Türleri

  +Varoluşsal alan değerleri

  +Toplamalar ve gruplar

  +Hiyerarşik verilerdeki toplamalar ve gruplar

 • Modül 6: Güncellemeler ve Diziler

  +Dizi alanı öğelerini değiştirme

  +Dizi alanlarına ekleme

  +Dizi alanlarından kaldırma

 • Modül 7: MongoDb'de Dizin Oluşturma Stratejisi

  +Birincil dizin ve _id alanı

  +Dizin gerektiren sorunlar

  +İkincil dizinleri tanımlama

  +Bileşik indeksler

  +Dizin seçimi

  +Dizin ipuçları

  +Kapsama indeksleri

  +Dizin depolama boyutu

  +İndeksler ekleme ve güncelleme hızlarını etkiler

 • Modül 8 :MapReduce

  +MapReduce açıklaması

  +MapReduce bildirimleri olarak ifade edilebilecek mantık türleri

  +Belgeleri eşleme

  +Değerleri azaltmak

 • Modül 9:Mongo Çoğaltma ve Parçalama

  +Çoğaltmayı yapılandırma

  +Parçalamayı yapılandırma

  +İstemci API'lerinden kümelenmiş verilere erişme

  +Çoğaltılan ve parçalanan Mongo'da gecikme ve tutarlılık